Personnummer 1366
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-03-25
Doddatum 1913-11-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1855-12-01
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013