Personnummer 1367
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1823-07-22
Doddatum 1905-06-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-03-05
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013