Personnummer 1371
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-09-15
Doddatum 1905-09-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1876-07-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Eliasdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Eliasdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013