Personnummer 1375
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-01-20
Doddatum 1902-04-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-12-22
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Pernilla
Efternamn Jakobsson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Pernilla
NormeratEfternamn Jakobsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sjöberget, Hårhult
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013