Personnummer 1376
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-06-04
Doddatum 1908-10-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-07-31
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonasdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ekhult Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013