Personnummer 1377
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-10-13
Doddatum 1901-08-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-08-06
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Larsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013