Personnummer 1379
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-10-26
Doddatum 1921-12-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-08-29
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Pernilla
Efternamn Larsson
TidigareEfternamn Johnsson
NormeratFornamn Pernilla
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Wisseltofta 18
Dodforsamling Visseltofta
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013