Personnummer 138
Fodelsedatum 1824-08-24
Doddatum 1865-00-00
Kon K
Fornamn Catharina
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Katarina
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd