Personnummer 1382
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-10-05
Doddatum 1902-10-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1856-04-20
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013