Personnummer 1383
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-01-28
Doddatum 1904-01-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1900-01-10
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Prestorp Saxtorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7