Personnummer 1386
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1822-09-12
Doddatum 1920-11-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1864-12-30
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustava
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013