Personnummer 1393 1393
Kalltyp SDB SDB
Fodelsedatum 1821-12-11 1821-12-11
Doddatum 1898-02-02 1898-02-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1875-09-03 1875-09-03
Kon M M
Civilstand gift gift
Titel Handlande Handlande
Fornamn Anders Anders
Efternamn Holmberg Nilsson Holmberg
NormeratFornamn Anders Anders
NormeratEfternamn Holmberg Nilsson Holmberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Björsta Björsta
Dodforsamling Gudmundrå (Västernorrlands län) Gudmundrå (Västernorrlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 SDB