Personnummer 1396
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1821-05-20
Doddatum 1902-05-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1876-03-27
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingerd
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Larsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Erikstorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013