Personnummer 1397
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1821-12-16
Doddatum 1902-06-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1899-11-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Lars
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög, Johansdal
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013