Personnummer 140
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1820-07-00
Doddatum 1882-03-23
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Olofsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Olofsdotter
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB