Personnummer 1400
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1821-02-21
Doddatum 1901-01-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-12-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Kronogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013