Personnummer 1401
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1821-12-13
Doddatum 1903-01-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-02-15
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013