Personnummer 1402
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1821-10-14
Doddatum 1905-01-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1854-05-13
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult, Hägnaberg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013