Personnummer 1406
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1820-05-04
Doddatum 1903-03-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1901-10-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård, Svensbygget
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013