Personnummer 1411
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1820-09-08
Doddatum 1906-05-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-05-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013