Personnummer 1412
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1820-05-28
Doddatum 1901-10-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1843-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013