Personnummer 1414
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-01-14
Doddatum 1906-12-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-01-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Andersdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ålhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013