Personnummer 1415
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-03-30
Doddatum 1913-12-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-01-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Andersdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tånneryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013