Personnummer 1416
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-09-05
Doddatum 1903-03-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1853-08-28
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Arvidsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Arvidsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fägerhult Kronogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013