Personnummer 1417
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-09-29
Doddatum 1895-11-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1854-03-04
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Inggärd
Efternamn Eriksson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Eriksson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skåparyd Ng
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016