Personnummer 1419
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-01-10
Doddatum 1902-04-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-02-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Pål
Efternamn Josefsson
NormeratFornamn Pål
NormeratEfternamn Josefsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gällareböke Yttergård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013