Personnummer 1420
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-07-24
Doddatum 1906-09-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-04-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013