Personnummer 1423
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-09-10
Doddatum 1905-04-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-06-19
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högaholma, Svenstorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013