Personnummer 1424
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1819-01-14
Doddatum 1907-12-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1881-06-06
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013