Personnummer 1434
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1817-05-18
Doddatum 1904-06-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1855-06-12
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Fattiggård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013