Personnummer 1435
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1817-06-06
Doddatum 1903-11-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-07-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013