Personnummer 1437
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1816-10-15
Doddatum 1902-11-02
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Gustafsson
TidigareEfternamn Jansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Gustavsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Öshult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013