Personnummer 1443
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1814-09-06
Doddatum 1913-03-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-10-23
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013