Personnummer 1449
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1811-07-16
Doddatum 1899-12-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1865-12-07
Kon M
Civilstand änk.
Titel Bökare
Fornamn Andreas
Efternamn Petersson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Petersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Foglehult
Dodforsamling Hallaryd
Ovrigt1 Anm: bökare = tunnbindare
AttGora 2298?
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013