Personnummer 1450
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1807-00-00
Doddatum 1905-02-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-04-10
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Persdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Brötans utjord
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013