Personnummer 1451
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1806-06-24
Doddatum 1903-07-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-09-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Maja
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Maja
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Berg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013