Personnummer 1585
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1856-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand barn
Titel dotter
Fornamn Ch
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn K
NormeratEfternamn Andersdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel hyresgäst
FadernsFornamn A.
FadernsEfternamn Nilsson (1811-)
ModernsFornamn A. L.
ModernsEfternamn Nilsdotter (1821–)
Kalla1 Folkräkning 1860: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400