Personnummer 1594 1594
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1802-00-00 1802-12-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand gift gift
Titel Sågare
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Andersson Andersson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Andersson Andersson
Boendeadress Erikstorp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1894-12-15
Dodadress Erikstorp Rödavad