Personnummer 1596
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1805-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Titel Torpare
Fornamn Johannes
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andersson
Boendeadress Haghult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880