Personnummer 1603
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1856-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn Ch.
Patronymikon Andreasdotter
Normerat förnamn K
Efternamn Andreasdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Faderns titel hyresgäst
Faderns förnamn Andreas
Faderns efternamn Nilsson
Moderns förnamn A L
Moderns efternamn Nilsdotter
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: N Andersson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400