Personnummer 1603
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1856-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Ch.
Efternamn Andreasdotter
NormeratFornamn K
NormeratEfternamn Andreasdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel hyresgäst
FadernsFornamn Andreas
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn A L
ModernsEfternamn Nilsdotter
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: N Andersson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400