Personnummer 1617
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1853-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön M
Civilstånd ogift
Förnamn K P
Patronymikon Bengtsson
Normerat förnamn K P
Efternamn Bengtsson
Boendeadress Flässeryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Bengt Brodin
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400