Personnummer 1620 1620
Kalltyp Folkräkning Folkräkning
Fodelsedatum 1822-00-00 1822-00-00
Kalldatum 1870-00-00 1880-00-00
Kon M M
Civilstand gift gift
Titel Förre Jordägaren Inhysesman inhyses
Fornamn Jonas Jonas
Efternamn Bexell Bexell
NormeratFornamn Jonas Jonas
NormeratEfternamn Bexell Bexell
Boendeadress Elfsby Kapell, Älvsbyn Korsträsk, Elfsby annex, Älvsbyn
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Johansdotter, Anna Lovisa, f. 1827 i Älvsby Norrbottens län Johansdotter, Anna Lovisa, f. 1827 i Älvsby Norrbottens län
BarnArvinge Johan August, f. 1853, Anna Lovisa, f. 1856, Johanna Gustafva, f. 1859, Jonas Peter, f. 1861, Erik Magnus, f. 1869 Johan August, f. 1853, Anna Lovisa, f. 1856, Jonas Petter, f. 1861, Erik Magnus, f. 1869
Kalla1 Folkräkning 1870 Folkräkning 1880
Kalla2 Folkräkning 1880 - Älvsby församling, Norrbottens län, bildid: Folk_825002-041