Personnummer 1620 1620
Källtyp Folkräkning Folkräkning
Födelsedatum 1822-00-00 1822-00-00
Källdatum 1870-00-00 1880-00-00
Kön M M
Civilstånd gift gift
Titel/yrke Förre Jordägaren Inhysesman inhyses
Förnamn Jonas Jonas
Tillnamn/efternamn Bexell Bexell
Normerat förnamn Jonas Jonas
Efternamn Bexell Bexell
Boendeadress Älvsby Kapell, Älvsbyn Korsträsk, Elfsby annex, Älvsbyn
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Johansdotter, Anna Lovisa, f. 1827 i Älvsby Norrbottens län Johansdotter, Anna Lovisa, f. 1827 i Älvsby Norrbottens län
Barn/arvinge Johan August, f. 1853, Anna Lovisa, f. 1856, Johanna Gustafva, f. 1859, Jonas Peter, f. 1861, Erik Magnus, f. 1869 Johan August, f. 1853, Anna Lovisa, f. 1856, Jonas Petter, f. 1861, Erik Magnus, f. 1869
Källtyp spec Folkräkning 1870 Folkräkning 1880
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1870 Folkräkning 1880 - Älvsby församling, Norrbottens län, bildid: Folk_825002-041