Personnummer 1623 1623
Kalltyp SCB, Folkräkning Soldatregistret
Fodelsedatum 1823-00-00 1823-00-00
Kalldatum 1860-00-00 2020-00-00
Kon M M
Civilstand gift
Titel Soldat Soldat
Fornamn Bengt Bengt
Efternamn Brodin Brodin
NormeratFornamn Bengt Bengt
NormeratEfternamn Brodin Brodin
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Kristianstads län
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader Rote Flässeryd 66, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0754
Kalla1 Folkräkning 1860 Centrala soldatregistret
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400 Aktnummer: KR-06-0754-1852
TidigareEfternamn Johannesson
Ovrigt2 Antagen 1852, avsked 1879