Personnummer 1626 1626
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1795-00-00 1795-04-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand änk. änk.
Titel Undant. Förre Kyrkvärden
Fornamn Frans Frans
Efternamn Broms Broms
NormeratFornamn Frans Frans
NormeratEfternamn Broms Broms
Boendeadress Hannabad Sjögård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1885-08-12
Dodadress Hannabad Sjögård