Personnummer 1636 1636
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1796-00-00 1796-01-29
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Änkefru
Fornamn Christina Catarina Charlotta Christina Catharina Charlotta
Efternamn Efverlöf Everlöf
NormeratFornamn Kristina Katarina Charlotta Kristina Katarina Charlotta
NormeratEfternamn Everlöv Everlöv
Boendeadress Wårfru Rote N:o 135 A 2
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Lunds stad Lunds domkyrkoförsamling
BarnArvinge 2 döttrar
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1884-05-30
DatumAndratCivilstand 1876-04-19
TidigareEfternamn Rhodin
Dodadress Nr 135 A2