Personnummer 1637 1637
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1795-00-00 1795-06-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Stina Stina
Efternamn Eliasdotter Eliasdotter
NormeratFornamn Stina Stina
NormeratEfternamn Eliasdotter Eliasdotter
Boendeadress Tuthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
BarnArvinge son: Larsson, Andreas, f. 1831 i Markaryd Kronobergs län
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1886-04-14
Dodadress Tuthult