Personnummer 1641
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1781-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel Soldat f.
Fornamn Carl Johan
Efternamn Fager
NormeratFornamn Karl Johan
NormeratEfternamn Fager
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Malmö garnison
Ovrigt1 Qvarstående obefintlige., Vistelseort obekant.
Kalla1 Folkräkning 1880