Personnummer 1649
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1815-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn A
Efternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn A
NormeratEfternamn Gunnesdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Nils Nilsson dy
Ovrigt1 vanför
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400