Personnummer 1652
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1854-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn Ch
Patronymikon Gunnesdotter
Normerat förnamn K
Efternamn Gunnesdotter
Boendeadress Böshult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Husfader: Gunne Svensson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00402