Personnummer 1659
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1844-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn J
Efternamn Gunnesson
NormeratFornamn J
NormeratEfternamn Gunnesson
Boendeadress Sjöaryd Kronogård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Gunne
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn S
ModernsEfternamn Gudmundsdotter
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399